folkloristika

folkloristika, znanost o → folkloru; interdisciplinarno istraživanje folklora kao umjetnosti u sklopu tradicijske kulture seoskih i grad. sredina, posebice usmene književnosti (umjetnost riječi), folkl. glazbe (→ etnomuzikologija), folkl. plesa (→ etnokoreologija), folkl. kazališta (etnoteatrologija), folkl. lik. izraza (povijest umjetnosti), nar. običaja (→ etnologija), a suvremeno shvaćanje folklora kao posebnoga znakovnog sustava temelji se i na semiotici. Poč. f. kao znanosti seže u doba predromantizma i romantizma (druga pol. XVIII. i prva pol. XIX. st.). U Hrvatskoj sustavno zapisivanje i istraživanje folklora započinje u XIX. st. u okrilju Akademije, a osobito se intenzivira od osnutka Instituta za etnologiju i folkloristiku (ranije Instituta za nar. umjetnost) u Zagrebu od 1948. Rezultati istraživanja objavljuju se u časopisu Narodna umjetnost.