Genette, Gérard

Genette, Gérard, francuski književni teoretičar i esejist (Pariz, 7. VI. 1930 – Pariz, 11. V. 2018). Uređivao je časopis Poétique. Bio je jedan od istaknutih predstavnika strukturalističke kritike. U djelu Figure I–III (1966–72) bavio se pitanjima naratologije, proučavajući postupke klasika i modernih autora poput Prousta. U Mimologijama (1976) bavio se poviješću rasprave o jeziku, a u Uvodu u arhitekst (1976) tematizirao problem književnih rodova. Ostala djela: Pragovi (1987), Palimpsesti (1982), Fikcija i dikcija (1991).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: