Granit, Ragnar Arthur

Ragnar Arthur Granit
Granit, Ragnar Arthur, finski i švedski fiziolog (Riihimäki, 30. X. 1900 – Stockhlom, 12. III. 1991). Diplomirao medicinu 1927. u Helsinkiju, gdje je predavao na sveučilištu do 1940. Od 1946. do 1967. profesor neurofiziologije na Karolinškom institutu u Stockholmu. Proučavao električne promjene koje se događaju u oku pri izlaganju svjetlosti. Podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1967. sa → G. Waldom i → H. Hartlineom