Hartline, Haldan Keffer

Haldan Keffer Hartline
Hartline, Haldan Keffer, američki fiziolog (Bloomsburg, 22. XII. 1903 – Fallston, Maryland, 17. III. 1983). Profesor na sveučilištima Pennsylvania i Johns Hopkins u Baltimoreu. Bavio se proučavanjem neurofiziološke osnove vida. Podijelio Nobelovu nagradu  za fiziologiju ili medicinu 1967. sa → G. Waldom i → R. A. Granitom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: