Noether, Emmy (Amalie)

Noether, Emmy (Amalie), njemačka matematičarka (Erlangen, 23. III. 1882 – Bryn Mawr, kraj Philadelphije, 14. IV. 1935). Profesorica i suradnica → Davida Hilberta u Göttingenu. Glavni su joj znanstveni rezultati u području apstraktne algebre (opća teorija ideala i nekomutativne algebre). Noetherin teorem (1918) utvrđuje odnos kontinuirane simetrije nekoga fizikalnoga sustava i zakona očuvanja. Godine 1933. emigrirala u SAD i do smrti predavala na kvekerskom sveučilištu za djevojke u Brynu Mawru.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: