Kaledonija

Kaledonija (lat. Caledonia), kelt.-rim. ime za sjev. Škotsku, izvedeno od plemenskog imena Kaledonaca (poslije nazvani Pikti). Rimljani ih nikada nisu uspjeli pokoriti te su, kako bi rim. Britaniju zaštitili od upada Kaledonaca, u doba cara Hadrijana podigli pograničnu liniju (→ Hadrijanov zid). Od V. st. Kaledonci, zajedno sa Škotima, često pustoše Britaniju. Nekoliko stoljeća potom stapaju se sa Škotima. → Škotska