Kim Il Sung

Kim Il Sung
Kim Il Sung, sjevernokorejski političar (Mangjongde, 15. IV. 1912 – Pjongjang, 8. VII. 1994). Pristupio Komunističkoj partiji Kine i pridružio se borbi protiv Japanaca u Mandžuriji. Na studiju u SSSR-u 1941–45. Suosnivač KAP-a, Korejske radničke stranke 1946. Predsjednik Narodnog odbora Demokratske Narodne Republike Koreje 1946–48. Predsjednik vlade 1948–72. i republike 1972–94. U lipnju 1950. pokušao vojno zauzeti Južnu Koreju (→ Korejski rat 1950–53). Izgradio kult ličnosti i proglasio se “velikim vođom” i autorom ideje džu-če (oslanjanje na vlastite snage), na kojim je principima izgrađeno korejsko društvo. Godine 1980. za svojega nasljednika odredio sina → Kima Jong Ila.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: