Davis, Raymond, ml.

Davis, Raymond, ml., američki fizičar i kemičar (Washington, 14. X. 1914 – Blue Point, New York, 31. V. 2006). Doktorirao na Sveučilištu Yale, od 1948. radio u laboratoriju u Brookhavenu na primjeni nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Kontinuirano je od 1970. do 1994. provodio eksperimente (tzv. Davisov eksperiment) kojima je detektirao i izbrojio neutrina koji dolaze sa Sunca. S→ Masatoshijem Koshibom podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 2002. za detekciju kozmičkih neutrina. Drugi dio Nobelove nagrade dobio je → Riccardo Giacconi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: