Lenard, Philipp Eduard Anton

Philipp Eduard Anton Lenard
Lenard, Philipp Eduard Anton, njemački fizičar (Bratislava, 7. VI. 1862 – Messelhausen, 20. V. 1947). Jedan od najvećih eksperimentalnih fizičara uopće. Istražujući fotoelektrični efekt utvrdio da brzina emitiranih elektrona ovisi o valnoj duljini svjetlosti koja pada na metal i iz njega izbacuje elektrone. Povećani intenzitet svjetlosti ne utječe na brzinu elektrona nego na njihov broj. → Fotoelektrični efekt je objasnio → Albert Einstein na temelju → Planckove kvantne hipoteze. Za istraživanje katodnih zraka dobio → Nobelovu nagradu 1905. Poznat je po djelu Njemačka fizika (1936–37) i po ideji da fiziku treba očistiti od prljavih židovskih teorija te je stoga smatran pristašom antisemitizma.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: