lenjinizam

lenjinizam, naučavanje → V. I. Lenjina o ciljevima i sredstvima klasne borbe radništva u uvjetima nerazvijenoga kapitalizma i društvenoga zaostajanja, te pojave imperijalizma. Razlikuje se od zapadnog marksizma po tome što drži da će do socijalističke revolucije prije doći u zaostalim zemljama nego u najrazvijenijima, i da političku borbu unutar klasične građanske demokracije valja nadomjestiti diktaturom radničke klase, a parlament zamijeniti sovjetima i sovjetskom vlašću. Svojim reduktivnim shvaćanjima klasne borbe lenjinizam je utro put dogmatskoj interpretaciji → marksizma te → staljinizmu kao ideologiji i praksi terora i prisilne boljševizacije.