Leopold I.

Leopold I.
Leopold I., hrvatsko-ugarski kralj od 1657. i rimsko-njemački car od 1658. (Beč, 9. VI. 1640 – Beč, 5. V. 1705). Sin i nasljednik cara → Ferdinanda III. Za njegove vladavine Habsburška Monarhija vodila je uspješne → austro-turske ratove. Najveći uspjeh postigla je mirom u Srijemskim Karlovcima 1699, kada je pod svoju vlast vratila velike dijelove Ugarske, Hrvatske i Slavonije. Otpor hrvatskih i ugarskih velikaša bečkoj centralističkoj politici (→ Zrinsko-frankapanska urota) uspješno je skršio 1671. Ojačao središnju državnu vlast i prisilio hrvatske i ugarske staleže da u Požunu 1687. priznaju nasljedno pravo dinastije Habsburg na hrvatsko-ugarsko prijestolje po načelu primogeniture. Istodobno ukinuo čl. 31 Zlatne bule iz 1222, koji je plemstvu dopuštao otpor protiv kralja u slučaju njegovih nezakonitih postupaka. Naslijedio ga je → Josip I.