Ljubavac, Šimun

Ljubavac, Šimun (talijanizirano: Simeone Gliubavaz), hrvatski povjesničar (Zadar, VII. 1608 – Zadar, 20. I. 1663). Odvjetak zadarske patricijske obitelji. U Padovi doktorirao pravo. Nastavnik i sudac u Zadru. Glavno mu je djelo geografsko-povijesni prikaz zadarskoga područja Opisivač zadarskog distrikta. Povijesni zapisi (sačuvano u pet rukopisnih primjeraka i dijelom objavljeno u zadarskom časopisu La Domenica). S povjesničarom Franom Divnićem (1607–1672) napisao raspravu Povlastice Dalmacije; prikupio zbirku iskopanih rimskih natpisa, koju je upotrijebio i → Ivan Lučić. Pripisuje mu se djelo O smještaju Ilirika. Sačuvani su Povijesni zapisi o Zadru te popis zadarskih biskupa i nadbiskupa.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: