Masaryk, Tomáš Garrigue

Tomáš Garrigue Masaryk
Masaryk, Tomáš Garrigue, čehoslovački političar i filozof (Hodonín, 7. III. 1850 – Lány, kraj Rakovníka, 14. IX. 1937). Otac → Jana. Oženjen Amerikankom Charlotte Garrigue, čije je prezime dodao svojem imenu. Profesor filozofije na Sveučilištu u Pragu 1882–1914. Pokretač i urednik časopisa Athenaeum 1883. Suosnivač 1889. liberalne političke skupine Realisti koja se poslije povezuje s Mladočeškom strankom. Zastupnik u Carevinskom vijeću od 1891. Osnivač Češke narodne (realističke) stranke koja se borila za autonomiju Češke u okviru Austro-Ugarske i njezin vođa 1900–20. Kritizirao
→ Veleizdajnički proces 1909. Za I. svjetskoga rata u izbjeglištvu od 1914, organizirao čehoslovačke dragovoljačke odrede u Rusiji, Francuskoj i Italiji.
S E. Benešom i M. R. Štefánikom osnovao Češko (poslije Čehoslovačko) narodno vijeće 1916. Autor Deklaracije o neovisnosti Čehoslovačke 1918. Predsjednik privremene vlade 1918, a od 1918. do 1935. Čehoslovačke Republike. U filozofiji neokantovac, zastupao pozitivistički realizam. Djela: Socijalno pitanje – Filozofske i sociološke osnove marksizma; Samoubojstvo kao socijalna masovna pojava moderne civilizacije; Principi morala D. Humea; Osnove konkretne logike; Ideali humaniteta; Rusija i Europa; Nova Europa.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: