Veleizdajnički proces

Veleizdajnički proces, sudski postupak u Zagrebu 1909. protiv skupine od 53 Srba iz Hrvatske, kojem je bio cilj spriječiti Hrvatsko-srpsku koaliciju da ojača i postane realna alternativa postojećoj mađaronskoj vlasti. Glavni optuženici za veleizdaju bili su vođe hrvatskih Srba Adam i Valerijan Pribićević, optuženi za rušenje Austro-Ugarske Monarhije i održavanje veza sa Srbijom. Unatoč namjeri bana → Pavla Raucha, pred sudom je dokazana lažnost optužbi i otkriveno da je dokument optužbe falsificirao agent bečkoga dvora Đorđe Nastić. Ukupno su osuđene 33 osobe, glavnooptužena braća Pribićević na 12 godina zatvora, a ostali na ukupno 184 godine. Zbog prosvjeda u javnosti presude su ukinute 1910.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: