Rauch, Pavao

Rauch, Pavao, hrvatsko-dalmatinsko-slavonski ban (Zagreb, 20. II. 1865 – Martijanec, kraj Varaždina, 29. XI. 1933). Unionist; protivnik politike → Károlya Khuen-Héderváryja. Isprva pristaša, a poslije gorljiv protivnik Hrvatsko-srpske koalicije. Banom imenovan 1908. s ciljem učvršćenja dualističkoga poretka u Hrvatskoj i provođenja austrijske aneksije BiH. Oslanjao se na Frankovu Čistu stranku prava. Nakon pobjede Hrvatsko-srpske koalicije na izborima, uveo apsolutistički režim i odgodio sazivanje Hrvatskoga sabora. Pripremio proces protiv 53 člana Srpske samostalne stranke (→ Veleizdajnički proces). S položaja banske časti odstupio 1910.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: