Neron, Lucije Domicije

Lucije Domicije Neron
Neron, Lucije Domicije (latinski: Lucius Domitius Nero), rimski car (Antium, danas Anzio, 15. XII. 37 – Rim, 9. VI. 68). Sin → Agripine Mlađe i Gneja Domicija Ahenobarba. Majčinom udajom za cara → Klaudija I. postao je njegov posinak (50. godine). Kad je Klaudije otrovan 54. godine, Neron se proglasio carem. U prvo vrijeme, pod utjecajem filozofa → Seneke, vladao umjereno. Ali 55. godine dao je otrovati Klaudijeva sina → Britanika, što je predstavljalo početak cijeloga niza zločina: ubojstva majke (59. godine), supruge → Oktavije (62. godine) i dr. Vrhunac Neronova terora bio je velik požar u Rimu (64), za koji je okrivio kršćane i naredio njihov progon. Opće nezadovoljstvo Neronovom vladavinom uskoro je dovelo do pokušaja urote koja je otkrivena, a pobunjenici su, kao i mnogi nedužni građani, smaknuti. Tada je i Seneka počinio samoubojstvo (65. godine). Od 66. do 67. godine Neron boravi u Grčkoj. Tada dolazi do niza pobuna. Nakon povratka u Rim, Senat ga proglašava neprijateljem rimske države i naroda i osuđuje na smrt. Život završava samoubojstvom.