numizmatika

numizmatika, 500 kuna, zlatnik povodom 900. obljetnice Zagreba

numizmatika, japanski zlatni novac s ideogramima
numizmatika (grč. preko lat. i njem.), pomoćna pov. znanost koja proučava postanak i razvoj, kao i pov., gosp. i umj. značenje staroga kovanog novca, medalja i sl. Iako počeci n. sežu u XIV. st. (N. Oresmie, Rasprava o postanku, prirodi, pravu i mijenjanju kovanih novaca), prvo sustavno numizmatičko djelo o ant. novcu objavljeno je potkraj XVIII. st. (J. H. Eckhel, Nauk o starom novcu, 1792–98). Stručni rad na prikupljanju, sređivanju i objavljivanju eur. srednjovj. novca počinje u XIX. st. (H. Grote, F. Poey d’Avant, R. Ruding i dr.). U Hrvatskoj se prvi sabirači i istraživači staroga novca javljaju već u XVII. st., a prvi Hrvat koji je stekao eur. slavu kao numizmatičar bio je Dubrovčanin Anselm Bandur, autor djela Novci rimskih careva od Trajana Decija do Paleologa (1718). Na prijelazu iz XVII. u XVIII. st. javljaju se u sjev. Hrvatskoj prve značajnije stručne rasprave koje se poglavito bave nalazima rim. novca (npr. Petar Marija Katančić Opće istraživanje o staroj numizmatici, 1797). Utemeljenjem Muzeja u Zagrebu (1846) ustrojava se prva velika javna numizmatička zbirka, koja će zahvaljujući njezinu prvom kustosu Mijatu Sabljaru, kao i njegovim nastavljačima, postati jednom od najbogatijih u Europi. Posebno važno mjesto u povijesti hrv. n. pripada Josipu Brunšmidu, koji je prvi uveo predavanja iz n. na Zagreb. sveučilište, sredio bogatu zbirku Nar. (Arheol.) muzeja u Zagrebu i znanstveno obradio niz nalaza s područja sjev. Hrvatske. Kada je riječ o području Dalmacije, u XVIII. st. prvu je veliku zbirku staroga novca sabrao Ivo Natalić-Aletić, a potkraj istoga st. i F. M. Appendini (o. 7–8 tis. komada rim. i grč. novca). Tijekom XIX. i poč. XX. st. diljem Dalmacije i Istre brojni numizmatičari stvaraju bogate zbirke staroga novca i znanstveno ih obrađuju pišući u domaćim i stranim stručnim časopisima. God. 1928. u Zagrebu je osnovano Numizmatičko društvo, a pokreće se i stručni časopis Numizmatika (Numizmatičke vijesti). U XX. st. među vodeće hrv. numizmatičare ubrajaju se Milan Rešetar, Ivan Rengjeo, Duje Rendić-Miočević, Petar Lisičar, Bartol Zmajić, Zlatko Herkov, Ivan Mirnik, Gjuro Krasnov i dr. → novac
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: