Obrovac

Obrovac
Obrovac, grad i središte gradskoga upravnog područja, u Zadarskoj županiji, u sjevernoj Dalmaciji, 45 km sjeveroistočno od Zadra. Leži na 57 m nadmorske visine. Pristanište na rijeci Zrmanji, 11 km od njezina ušća u Novigradsko more. Grad ima 996, a gradsko upravno područje 4323 stanovnika (2011). Tvornice pamučne trikotaže i hidrauličnih cilindara, brodogradilište jahti od plastike. U okolici ležišta boksita i ukrasnoga kamena. Župna crkva sv. Josipa (XVII. st.; 1993. zapaljena, 2001. obnovljena), pravoslavna crkva sv. Trojice (1906). Ruševine crkve sv. Krševana i sv. Petra (XI. st.), sv. Mihovila (XII. st.), templarskoga samostana i crkve sv. Martina (XIV. st.). Ruševine srednjovjekovnoga grada krbavskih knezova → Kurjakovića. Razvio se na mjestu rimskoga naselja Clambeta (sačuvani ostatci). U srednjem vijeku spominje se kao utvrda i trgovište (Obrovez, XIV. st.). Pod osmanskom vlašću od 1527. do kraja XVII. st. Obrovac je poznat po tvornici glinice Jadral, po instaliranom kapacitetu u doba podizanja jednom od najvećih pogona takve vrste u Europi (najveća „promašena” investicija u bivšoj Jugoslaviji). Stradao u Domovinskom ratu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: