panslavizam

panslavizam, politička i kulturna ideja i pokret koji teži ujedinjavaju svih slavenskih naroda, polazeći od pretpostavke da oni tvore jednu etničku cjelinu. Jedan od prvih zagovornika ideje panslavizma bio je Hrvat → Juraj Križanić u XVII. stoljeću. On je predložio osnivanje velike slavenske države s ruskim carem na čelu. U Pragu je 1848. održan I. sveslavenski kongres. U prvo vrijeme ruski carizam bio je nesklon panslavizmu, ali ga je poslije pokušao iskoristiti za širenje svojeg utjecaja. Jedna od varijanti panslavizma jest i ideja jugoslavenstva, koju je spremno prihvatio i iskoristio velikosrpski pokret za nametanje svoje hegemonije. Ideju panslavizma pokušao je iskoristiti i Staljin sazivajući Sveslavenski kongres u Moskvi 1944.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: