O’Kelly, Seán Thomas (O’Ceallaigh)

O’Kelly, Seán Thomas (O’Ceallaigh), irski političar i državnik (Dublin, 25. VIII. 1882 – Dublin, 23. XI. 1966). Knjižničar u Nacionalnoj knjižnici u Dublinu. Član stranke → Sinn Féin od 1905 (tajnik od 1908). Suosnivač irskih dragovoljaca 1913. Sudionik irskog ustanka 1916. u Dublinu, osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu 1917. Predstavnik Irske na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. Blizak suradnik → Éamona de Valere, od 1926. dopredsjednik republikanske stranke Fianna Fáil. Dopredsjednik vlade, ministar za lokalna pitanja te za financije 1932–45. Predsjednik republike 1945–59.