lozanska škola

lozanska škola, pravac ekonomske misli čija je specifičnost u korištenju metoda matematičke analize u istraživanju opće ekonomske ravnoteže, predstavljanje uzajamnih gospodarskih ovisnosti u obliku simultanih statističkih jednadžbi. Osnivači škole → L. Walras i → W. Pareto uvelike su utjecali na ekonomsku misao svojega vremena. Teoretičari lozanske škole dopuštaju i mogućnost socijalističkoga gospodarstva, osobito E. Barone i G. Cassel, neposredni nasljednici Pareta i Walrasa.