O’Connor, Feargus Edward

O’Connor, Feargus Edward, irski političar (Connorville, okrug Cork, 18. VII. 1794 – London, 30. VIII. 1855). Jedan od prvaka čartističkoga pokreta. Član Britanskoga parlamenta 1832–35. i 1847; prvi radnički vođa u britanskome Donjem domu. Razišao se s Danielom O’Connellom glede političkoga djelovanja i pristupio engleskom → čartizmu. Vrstan govornik i publicist; izdavao glasilo Northern Star (1837–52); u njegovo doba čartizam je prerastao u masovni prosvjedni pokret.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: