Rafsandžani, Ali Akbar Hašemi

Ali Akbar Hašemi
Rafsandžani
Rafsandžani, Ali Akbar Hašemi, iranski teolog i političar (Teheran, 25. VIII. 1934 – Teheran, 8. I. 2017). Završio teološki seminar u Qomu s titulom hodžatoleslam. Organizirao prosvjede protiv šaha 1963, četiri puta zatvaran u razdoblju 1964–78. Nakon povratka ajatolaha → Homeinija 1978. član Revolucionarnoga vijeća. Suosnivač i jedan od vođa Islamske republikanske stranke od 1980. Predsjednik parlamenta (medžlis) 1980–89. Nakon Homeinijeve smrti predsjednik Islamske Republike Irana 1989–97. Zagovarao umjerenu liberalizaciju zemlje. Ponovno zastupnik u medžlisu od 2000, kandidat na predsjedničkim izborima 2005. na kojima je pobijedio M. Ahmadinežad.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: