Sadoul, Georges

Sadoul, Georges, francuski filmski povjesničar (Nancy, 4. II. 1904 – Pariz, 13. X. 1967). Studirao pravo, bavio se novinarstvom i književnošću, te filmskom kritikom. Povezan s nadrealistima. U 1930-ima pridružuje se komunistima i posvećuje povijesnom proučavanju filma s marksističkoga stajališta, to jest pridaje veliku važnost ekonomskim i socijalnim uvjetima razvoja filma. Objavio nekoliko rječnika i niz monografija (na primjer o Mélièsu, Lumièreu i dr.). Autor sintagme → poetski realizam za struju u francuskom filmu uoči II. svjetskoga rata, a s Andréom Martinom potkraj 1950-ih naziva → Zagrebačka škola crtanoga filma za animirane filmove Zagreb filma. Glavna djela: Povijest svjetskoga filma od početaka do današnjeg dana; Povijest francuskog filma; Opća povijest filma (6 svezaka) i dr.