secesija

secesija, F. Holder, Odabranik, Bern, Kunstmuseum

secesija, Ch. R. Mackintosh, stolica

secesija, I. Meštrović, plakat za izložbu Meštrović–Rački 1912.

secesija 1. O. Wagner, Paviljon, Karlsplatz, Beč; 2. kuća u Osijeku; 3. V. Aksmanović, kinematograf Urania u Osijeku; 4. J. Hoffmann, palača Stoclet u Bruxellesu, 1905–11.; 5. V. Bastl, detalj pročelja kuće Kallina, Zagreb
secesija (latinski: secessio razdruživanje) 1. Općenito, razdruživanje, odcjepljenje. 2. Stilski izraz i naziv za skupine umjetnika u Austro-Ugarskoj i Njemačkoj koji su potkraj XIX. stoljeća u znak prosvjeda protiv akademizma i historicizma istupili iz umjetničkih organizacija i osnovali vlastite udruge: minhensku (1892), bečku (1897), berlinsku (1899) i minhensku novu secesiju (1913). Osnovne su značajke novoga stila valovita, vegetabilna linija, plošnost i stilizacija, naglašena dekorativnost i asimetričnost. Glavni su predstavnici secesije slikari F. von Stuck, M. Liebermann, G. Klimt i arhitekt O. Wagner. Secesija u Hrvatskoj paralelna je s bečkom, 1897. grupa umjetnika istupila je iz Društva umjetnosti i osnovala Društvo hrvatskih umjetnika; glavni predstavnici: slikari M. Rački, B. Čikoš Sesija, T. Krizman i arhitekti V. Kovačić, V. Bastl. → Jugendstil . 2. U povijesti SAD-a, odcjepljenje 11 država američkoga Juga (1861) i osnivanje nove državne zajednice (Konfederacija Američkih Država) na čelu s predsjednikom Jeffersonom Davisom. Secesija je bila neposredan povod izbijanja → Američkoga građanskog rata (1861–65).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: