Senghor, Léopold Sédar

Léopold Sédar Senghor
Senghor, Léopold Sédar, senegalski političar, pjesnik i državnik  (Joal, Senegal, 9. X. 1906 – Verson, kraj Caena, 20. XII. 2001). Zastupnik Senegala u francuskoj Narodnoj skupštini 1946–58. Predsjednik skupštine Federacije Mali 1959–60, a nakon njezina raspada (1960) predsjednik Republike Senegal (svojevoljno odstupio u prosincu 1980). Od 1962. i predsjednik vlade. Uz → A. Césairea najznačajniji predstavnik crnačkoga pjesništva francuskoga jezičnog izraza. U poeziji se oslanjao na senegalsku narodnu (takozvanu dyali) poeziju. Godine 1948. objavio Antologiju nove crne i malgaške poezije (s predgovorom J.-P. Sartrea). Član Francuske akademije od 1983. Zbirke: Pjesme sjene; Crne hostije; NokturnaEtiopske. Teorijska djela: Jezik i poezija crne Afrike; Doprinos crnačke poezije; Estetika crne Afrike.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: