Stresemann, Gustav

Stresemann, Gustav, njemački političar i državnik (Berlin, 10. V. 1878 – Berlin, 3. X. 1929). Član Nacionalno-liberalne stranke od 1905. Zastupnik u Reichstagu 1908–12. i od 1914. Protivnik revolucije 1918, zagovarao restauraciju monarhije. Osnovao Njemačku narodnu stranku 1920. Ministar vanjskih poslova i čelnik (kancelar) koalicijske vlade od kolovoza do studenog 1923, kada su socijaldemokrati istupili iz vlade. Ostao na dužnosti ministra vanjskih poslova do 1929, zagovarao povratak granicama iz 1914, ali diplomatskim putem. Potpisao → Briand-Kelloggov pakt o odustajanju od rata. Sklopio sporazum o neutralnosti sa SSSR-om i ishodio blaže uvjete za reparacije. Podijelio s → Aristideom Briandom Nobelovu nagradu za mir 1926.