Šafarik, Janko

Šafarik, Janko, slovački liječnik, povjesničar, numizmatičar i muzeolog (Kiskőrös, Mađarska, 14. XI. 1814 – Beograd, 18. VII. 1876). U Novom Sadu polazio gimnaziju u kojoj je ravnatelj bio njegov stric → Pavol Jozef. Započeo studij filozofije i prava, poslije prešao na medicinu i kao liječnik radi u Pragu, Pešti i Novom Sadu. Usporedno se bavio i filološkim radom. Od 1843. profesor je na liceju u Beogradu i tamo predaje fiziku i povijest. Jedan od utemeljitelja Narodnoga muzeja, istaknuti član i predsjednik Srpskog učenog društva. Od 1843. član tajnoga društva koje je u Beogradu osnovao povjerenik poljske emigracije Čeh František Zach i koje je trebalo slijediti političke zamisli kneza Adama J. Czartoryskoga. Surađivao s ilircima; 1844–45. pomagao izdavanje njihova glasila Branislav u Beogradu. U znanstvenom radu proučavao stari srpski novac i grbove, prikupljao i objavljivao povijesna vrela iz srpske povijesti.