Šagi-Bunić, Tomislav Janko

Tomislav Janko Šagi-Bunić
Šagi-Bunić, Tomislav Janko, hrvatski teolog (Brodarovec, kraj Ivanca, 2. II. 1923 – Zagreb, 9. II. 1999). Franjevac kapucin, provincijal Ilirske provincije hrvatskoj i slovenskih kapucina (1955–58); profesor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Jedan od osnivača → Kršćanske sadašnjosti; član međunarodne teološke komisije Kongregacije za nauk vjere. Sudjelovao na II. vatikanskom saboru. Zauzimao se za ekumenizam i dijalog s ateistima. Osobito se bavio patristikom, poviješću teologije i suvremenim vjerskim pitanjima. Glavna djela: Ali drugog puta nema, 1969; Povijest kršćanske literature, 1976; Vrijeme suodgovornosti, I–II, 1981–82; Katolička crkva i hrvatski narod, 1983; Euharistija u životu Crkve kroz povijest, 1984; Prema civilizaciji ljubavi, 1998.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: