Timur (Timur Lenk, Tamerlan)

Timur
Timur (Timur Lenk, Timur Hromi, Tamerlan), mongolski vladar i vojskovođa (Keš/Šahrisabz, Uzbekistan 8. IV. 1336 – Otrar, Kazahstan, 18. II. 1405). Sin bega Taragaja iz turciziranoga mongolskog plemena Barlasa. Jedan od najokrutnijih osvajača, zauzeo Horezm (1388), više puta porazio → Zlatnu Hordu (1389, 1391, 1395), zauzeo Afganistan, Azerbajdžan, Armeniju, Gruziju, Irak, Iran i dio Indije stvorivši golemo Timuridsko Carstvo s prijestolnicom u Samarkandu, koji je osvojio 1370. Godine 1402. porazio i sultana Bajazida I. kraj Ankare. Njegove planove za pohod na Kinu spriječila je smrt. Timurovo carstvo raspalo se ubrzo nakon njegove smrti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: