vahabiti

vahabiti, islamska sunitska sljedba, nastala u XVIII. stoljeću u srednjoj Arabiji, odakle se proširila u Egipat, Siriju i Irak. Ime po utemeljitelju Muhamedu Abd el-Vahabu (1703–92). Zastupa strogi oblik islama sa zahtjevom teokratske države kakvu su ostvarili u Nedždu (Arabija) u XIX. stoljeću. Suzbijana u vrijeme sultana → Mahmuda II. i egipatskoga namjesnika → Mehmeda Alija; središte i dalje u južnom dijelu Arabije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: