Vidovdanski ustav

Vidovdanski ustav, ustav Kraljevine SHS donesen 28. VI. 1921. u beogradskoj ustavotvornoj skupštini običnom većinom, bez nazočnosti hrvatskih zastupnika, koji su istupili iz Ustavotvorne skupštine zbog nametnute majorizacije. Ustavom je proglašena ustavno-parlamentarna monarhija s iznimnim ovlastima kralja (pravo raspuštanja Narodne skupštine). Država je uređena centralistički, dokinute su povijesne cjeline i ustoličen nacionalni unitarizam “troimenog naroda”. Vidovdanski ustav ukinut je jednostranim kraljevim aktom 6. I. 1929, kada je uvedena → Šestosiječanjska diktatura.