Adams, John Quincy

John Quincy Adams
Adams, John Quincy, američki političar i državnik (Braintree, 11. VII. 1767 – Washington, 23. II. 1848). Sin drugoga američkog predsjednika → Johna Adamsa, otac → Charlesa Francisa Adamsa. Član Senata (1803–08); isprva federalist, potom republikanac. Prvi poslanik SAD-a u Rusiji (1809–14), zatim poslanik u Londonu (1815–17). Kao ministar vanjskih poslova (1817–24) za predsjednikovanja Jamesa Monroea, jedan od tvoraca → Monroeove doktrine; pristaša abolicionizma; šesti predsjednik SAD-a (1825–29). Smatraju ga jednim od najvećih američkih diplomata i ministara vanjskih poslova.