Waldinger, Adolf

A. Waldinger, Šumski pejsaž
Waldinger, Adolf, hrvatski slikar i crtač (Osijek, 16. VI. 1843 – Osijek, 7. XII. 1904). Učio kod → H. Hötzendorfa u Osijeku i Beču. Vodio slikarsku školu u Osijeku. U duhu romantizma i realističkoga pejsažnog slikarstva toplim i bogatim koloritom u ulju i višebojnim crtežima prikazivao ljepote slavonskoga krajolika, osobito šuma (Hrast s dramatičnim oblačnim nebom, 1867).