Agnesi, Maria Gaetana

Maria Gaetana Agnesi
Agnesi, Maria Gaetana, talijanska matematičarka (Milano, 16. V. 1718 – Milano, 9. I. 1799). Objavila mnogobrojna otkrića na području → infinitezimalnog računa u udžbeniku Osnove analitike za talijansku mladež (1748). Odbila ponuđenu katedru matematike na Sveučilištu u Bologni te se posvetila vjerskome i karitativnome radu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: