Ziegler, Karl

Karl Ziegler
Ziegler, Karl, njemački kemičar (Helsa, kraj Kassela, 26. XI. 1898 – Mülheim an der Ruhr, 12. VIII. 1973). Profesor kemije u Halleu (1936). Od 1943. do 1969. direktor Instituta Max-Planck u Mülheimu. Za svoja otkrića u području kemije i tehnologije polimera podijelio sa → G. Nattom Nobelovu nagradu za kemiju 1963. Prema njihovim imenima nazvan je Ziegler-Nattin katalizator, organometalni spoj koji se koristi za stereoselektivnu sintezu nerazgranatih vinilnih polimera.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: