Zrinski, Petar IV.

Petar IV. Zrinski
Zrinski, Petar IV., hrvatski vojskovođa i ban (Vrbovec, 6. VI. 1621 – Bečko Novo Mjesto, 30. IV. 1671). Sin hrvatsko-dalmatinsko-slavonskoga bana Jurja V. Zrinskog. Školovao se na isusovačkim učilištima u Grazu i Trnavi, neko vrijeme putovao Italijom. Po povratku u domovinu boravi u Ozlju, bavi se unapređenjem gospodarstva i ratuje protiv Osmanlija. Godine 1647. imenovan velikim kapetanom žumberačkih uskoka te s njima 1647–48. sudjeluje u → Tridesetogodišnjem ratu. Godine 1649. porazio Osmanlije kraj Slunja; 1654. ratuje kao mletački saveznik protiv Osmanlija na dalmatinskom bojištu; 1655. odnosi pobjedu kraj Perušića (1655). Imenovan 1658. velikim kapetanom ogulinskim, senjskim i cijeloga Primorja; pobjeđuje kraj Senja 1659, Kule i Ostrošca 1661, Jurjevih Stijena kraj Otočca 1663. S bratom → Nikolom VII. glavni sudionik → Zrinsko-Frankapanske urote. Nakon Nikoline smrti u lovu imenovan hrvatskim banom (1665). Zbog otpora bečkoga dvora instaliran tek 1668. Nakon sloma urote pogubljen je, a posjedi su mu konfiscirani. Prepjevao spjev brata Nikole Adrijanskoga mora sirena s mađarskoga na hrvatski jezik (1660).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: