aleksandrit

aleksandrit, naziv za mineral → hrizoberil pronađen na Uralu, nazvan prema ruskom caru Aleksandru II.; mijenja boju ovisno o smjeru upada svjetlosti (→ pleokroizam); skupocjen dragi kamen.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: