Faure, Félix

Faure, Félix, francuski političar i državnik (Pariz, 30. I. 1841 – Pariz, 16. II. 1899). Imućni trgovački poduzetnik iz Le Havrea. Godine 1895. izabran za predsjednika republike (1895–99). Sklopio francusko-ruski savez (1897). Desničarskoga političkog usmjerenja, u Dreyfusovoj aferi protivio se obnovi procesa, te mu je književnik → É. Zola (1898) uputio glasovito otvoreno pismo
→ J’Accuse…! (Optužujem!).