waldorfska škola

waldorfska škola, pedagoški pokret zasnovan na idejama filozofije odgoja → R. Steinera. Znatno različit od uvriježenih pedagoških normi za koje drži da su represivne. Naglašava potrebu prilagođivanja svakom učeniku kao različitom biću koje svoje sposobnosti i znanja može razviti samo na sebi svojstven način. Posebno se ističe potreba razvijanja mašte, individualizacija nastavnog programa i dr. Prva takva škola otvorena je u Stuttgartu 1919. Danas ih ima o. 1000 u svijetu (i u Hrvatskoj), te još veći broj predškol. ustanova. Pitanja usklađivanja diploma s javnim školama različito se rješavaju, najčešće dopunskim polaganjem nekih nastavnih predmeta.