Ketterle, Wolfgang

Ketterle, Wolfgang, njemački fizičar (Heidelberg, 21. X. 1957). Studirao u Heidelbergu i Münchenu, doktorirao na Institutu Max Planck (1990). Profesor na MIT-u i voditelj skupine koja je prva (1995) ostvarila Bose-Einsteinovu kondenzaciju za što je s → E. A. Cornellom i → C. E. Wiemanom podijelio Nobelovu nagradu za fiziku 2001. Ostvario je prvi atomski laser, molekularnu Boseovu kondenzaciju (2003) i eksperimentalno dokazao visokotemperaturnu superfluidnost u fermionskom kondenzatu (2005).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: