Wieman, Carl Edwin

Wieman, Carl Edwin, američki fizičar (Corvallis, Oregon, 26. III. 1951). Doktorirao na Sveučilištu Stanford. S → E. A. Cornellom i → W. Ketterleom podijelio Nobelovu nagradu za fiziku (2001) za eksperimentalno otkriće Bose-Einsteinove kondenzacije (1995), stanja materije pri temperaturama bliskima apsolutnoj nuli koja je prvi predvidio → S. N. Bose (1925). Proglašen profesorom godine u SAD-u 2004.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: