Mises, Ludwig von

Mises, Ludwig von, austrijski ekonomist (Lemberg, danas Lavov, 29. IX. 1881 – New York, 10. X. 1973). Brat matematičara → Richarda. Od 1918. sveučilišni profesor u Beču. Vodio i privatni seminar. Uz → A. von Hayeka, s kojim je osnovao Austrijski institut za istraživanje konjunkture 1927, glavni predstavnik → austrijske škole u XX. stoljeću. Od 1934. profesor u Ženevi. Emigrirao u SAD 1940, sveučilišni profesor  u New Yorku. Jedan od vodećih kritičara socijalizma i državnog intervencionizma u ekonomiji (Kritika intervencionizma, 1929). Ostala važnija djela: Teorija novca i sredstva optjecanja, 1912; Kolektivno gospodarstvo, 1922; Liberalizam, 1927.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: