Abernathy, Ralph David

Ralph David Abernathy
Abernathy, Ralph David, afroamerički teolog i borac za ljudska prava (Linden, Alabama, 11. III. 1926 – Atlanta, 17. IV. 1990). Baptistički svećenik, jedan od osnivača SCLC-a – Južnjačke konferencije kršćanskih vođa 1957. i njezin predsjednik 1968–77. Organizator poznatog autobusnog bojkota u Montgomeryju, Alabama, zbog rasne segregacije. Blizak suradnik → Martina Luthera Kinga, istaknuo se u borbi za prava obojenih i protiv rasne diskriminacije u SAD-u.