abolicija

abolicija (latinski: abolitio ukidanje) 1. Oslobođenje od kaznenoga progona, do kojega može doći → pomilovanjem ili → amnestijom. Pomilovanjem se obustavlja kazneni postupak, daje potpun ili djelomičan oprost od izvršenja kazne, ili se zamjenjuje izrečena kazna blažom kaznom određenim osobama; amnestijom se neodređenim osobama daje potpun ili djelomičan oprost. Zakonom o općem oprostu RH 1996. dana je abolicija za kaznena djela počinjena u oružanim sukobima u Domovinskom ratu, s izuzetkom ratnih zločina. Abolicija je bila poznata i u rimskome pravu (abolitio privata, abolitio ex lege, abolitio publica). 2. Ukidanje nekoga zakona, prakse, društvene institucije, običaja. Napose oznaka za ukidanje trgovine robljem i ropstva u SAD-u. → abolicionizam