Abukir ili Abu Qir

Abukir, Pomorska bitka kod Abukira, detalj slike Nicholasa Pococka
Abukir ili Abu Qir, egipatska luka i kupalište u istoimenome sredozemnom zaljevu blizu Aleksandrije; 10 000 stanovnika. Ruševine antičkoga grada Canopusa. Abukir je mjesto odigravanja više značajnih bitaka: Napoleonov poraz protiv engleskog admirala → Nelsona (1798); Napoleonova pobjeda nad Turcima pod Mustafa-pašom (1799); britanska pobjeda (general Ralph Abercromby) nad Francuzima (general Friant) 1801.