Alexander, Harold Rupert L. G.

Alexander, Harold Rupert L. G., britanski feldmaršal (London, 10. XII. 1891 – Slough, 16. VI. 1969). Zapovijedao 1940. kod Dunkerqueua; 1941. načelnik stožera kod El-Alameina; od kraja 1943. zapovjednik savezničkih snaga na talijanskom bojištu. Od kraja 1944. feldmaršal, zapovjednik savezničkih snaga na Sredozemlju. Prema njegovu nalogu Britanci su hrvatske oružane snage, koje su se predale na → Bleiburgu, izručili jugoslavenskim partizanima (V. 1945). Godine 1946–52. generalni guverner Kanade; 1952–54. britanski ministar obrane.