Alkej

Alkej (grčki: Alkaios), grčki pjesnik (Mitilena na Lezbu, ←VI. stoljeće). Zajedno sa Sapfom predstavlja eolsku monodijsku liriku. Potječe iz plemićke obitelji; sudjelovao u političkim borbama u rodnom gradu, odakle je na neko vrijeme prognan. Pisao političke, vojničke, vinske i ljubavne pjesme te himne bogovima u strofi preuzetoj iz eolskih narodnih pjesama, koja je po njemu nazvana → alkejskom. Utjecao na → Horacija i → Katula.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: