Ana Jagelović

Ana Jagelović
Ana Jagelović (poljski: Anna Jagiellonka), hrvatsko-ugarska kraljica (Budim, 23. VII. 1503 – Prag, 27. I. 1547). Kći → Vladislava II. Jagelovića. Na osnovi ugovora između njezina oca i rimsko-njemačkoga cara → Maksimilijana I. Habsburškog (sklopljenog 1506) postala je suprugom Maksimilijanova unuka → Ferdinanda. Zahvaljujući tom braku, Ferdinand je 1527. izabran za hrvatskog, a ubrzo potom i za ugarskoga kralja, čime je započela višestoljetna vladavina dinastije Habsburgovaca u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu.