Anjou-Plantagenet

Anjou-Plantagenet, vladarska dinastija u Engleskoj 1154–1399. (od Henrika II. do Richarda II.). Započela vladati dolaskom na englesko prijestolje Henrika II., sina grofa Geoffreya V. Anjou-Plantageneta (1154). Henriku su pripali francuski feudi Anjou, Maine, Touraine, Normandija i Bretagne; ženidbom je stekao i Poitou, Guyenne i Gascogne. Time je, iako formalno vazal francuskog vladara, gospodario polovicom Francuske. Takvo stanje dovest će do mnogobrojnih englesko-francuskih ratova (→ Stogodišnji rat, 1337–1453). Nakon neuspjela ratovanja protiv Francuza, u Engleskoj izbija (1455–85) → rat za nasljedstvo između sporednih ogranaka dinastije Plantagenet: Crvene ruže (Lancaster, vladali 1399–1461) i Bijele ruže (York, vladali 1461–85). Rat je okončan dolaskom dinastije Tudor na englesko prijestolje (po ženskoj liniji povezane s obama ograncima Anjou-Plantagenet).